w zgodzie z naturą

O serwisie

Witamy serdecznie i dziękujemy za odiwedzenie naszej witryny. Spróbujemy rozwijać ten serwis prezentując nowinki i nowości ze świata bio-, eko- i wprost z naturyWWF ws rolnictwa ekologicznego

WWF Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody uważa, że rozwój rolnictwa ekologicznego jest szansą na zachowanie cennych walorów krajobrazu i środowiska przyrodniczego w Polsce.

Polska ma doskonałe uwarunkowania przyrodnicze dla rolnictwa ekologicznego. Rozwój tego typu rolnictwa wymaga większego niż do tej pory wsparcia politycznego. Wsparcie to, zdaniem WWF musi być ukierunkowane na" rozwinięcie doradztwa i szkoleń w zakresie rolnictwa ekologicznego, dostosowania przepisów dotyczących przetwórstwa do norm rolnictwa ekologicznego oraz odpowiednie oznakowanie i marketing produktów rolnictwa ekologicznego.

Jak mówi Peter Torkler, koordynator WWF ds. rolnictwa i integracji europejskiej rolnictwo ekologiczne jest jedną z najbardziej przyjaznych ochronie przyrody praktyk rolniczych.

Jego zdaniem rolnictwo ekologiczne stwarza szanse na pogodzenie ekologii z ekonomią - wokół obszarów chronionych przybywa takich rolników, pomagają oni zarządcom obszarów przy zachowaniu walorów przyrodniczych i czerpią dodatkowe dochody korzystając z ruchu turystycznego.

WWF wspiera rolnictwo ekologiczne w wielu krajach Europy - poprzez budzenie świadomości konsumentów, aby decyzje dotyczące zakupów stawały się bardziej świadome pod względem wyboru produktów. Z drugiej strony WWF angażuje się na szczeblu Unii Europejskiej w lobbing w zakresie polityki rolnej na rzecz ekologizacji rolnictwa.

W procesie integracji z Unią Europejską, istotne jest perspektywiczne i innowacyjne zarazem podejście do problemów rolnictwa i obszarów wiejskich. Rolnictwo ekologiczne staje się obecnie jedną z najbardziej prosperujących form uprawy w Europie, utrzymując i generując miejsca pracy na obszarach wiejskich. W krajach takich jak Austria i Włochy, gdzie dużo jest rodzinnych gospodarstw, rolnictwo ekologiczne zajmuje 6-7 proc. wszystkich użytków rolnych, podczas gdy w Polsce od 10 lat liczba ta nie przekracza 0,1 proc. wszystkich gospodarstw.

Unijne prawo środowiskowe oraz obowiązujące programy agro-środowiskowe wspierają w coraz większej mierze rolnictwo ekologiczne. Rolnictwo ekologiczne nadal będzie ważnym elementem przyszłej polityki Unii Europejskiej. Równolegle do zbliżających się koniecznych zmian unijnej Wspólnoty Polityki Rolnej rozpoczyna się kadencja nowo wybranych władz polskiego rolnictwa. Będą one odpowiedzialne za przyszłość polskiego rolnictwa. W kontekście zmian zachodzących w unijnej polityce rolnej, konieczne będzie także określenie roli rolnictwa ekologicznego w ramach polityki Polski - podkreśla Peter Torkler.