w zgodzie z naturą

O serwisie

Witamy serdecznie i dziękujemy za odiwedzenie naszej witryny. Spróbujemy rozwijać ten serwis prezentując nowinki i nowości ze świata bio-, eko- i wprost z naturySkrzynki dla nietoperzy

Jak dotąd posiadamy niewiele danych na temat efektów stosowania skrzynek "nietoperzowych" w polskich lasach. Znacznie więcej informacji zebrano kontrolując stopień zasiedlania przez nietoperze skrzynek "ptasich". Okazało się, że w obydwu typach skrzynek występuje aż 14 gatunków nietoperzy (na 21 występujących w Polsce), a dla 4-5 są to bardzo ważne dzienne schronienia.

Jednym z najczęstszych i najliczniejszych lokatorów skrzynek jest gacek brunatny. Tworzy on w nich kolonie rozrodcze składające się zazwyczaj z kilkunastu, rzadziej kilkudziesięciu samic. Często spotyka się w skrzynkach również pojedyncze osobniki - są to na ogół dorosłe samce. Gacki nie są wybredne, jeśli chodzi o wysokość, na jakiej zawieszona jest skrzynka i chętnie zajmują te, które znajdują się stosunkowo nisko, np. 2-2,5 m nad ziemią. Obecność skrzynek zwabia je nawet do ubogich borów rozległych kilkudziesięcioletnich monokultur sosnowych, jakich wiele występuje w naszych lasach. 


skrzynka dla nietoperzy

przykład skrzynki dla nietoperzy jednego z polskich producentów

W niektórych regionach kraju w skrzynkach spotkać można nocka Natterera. Na przykład w lasach przylegających do Kotliny Biebrzańskiej jest to jeden z gatunków dominujących liczebnie w tym typie kryjówek. W grupie kilkudziesięciu skrzynek przeznaczonych dla ptaków stwierdziłem kiedyś tylko kilka ptasich gniazd, a w prawie każdej znajdowało się guano nietoperzy. W dwóch skrzynkach guano zalegało grubą warstwą sięgającą dolnej krawędzi otworu wlotowego. Świadczy to o obecności licznych kolonii nocka Natterera. Największe skupisko, jakie udało mi się tam spotkać, liczyło ponad 50 osobników. Były to zarówno dorosłe nocki, jak i dobrze wyrośnięte młode.

Skrzynki powieszone w nieco żyźniejszych lasach mogą byś licznie zasiedlane przez karliki większe. Na Mazurach i na wschodnim Pomorzu gatunek ten jest najczęstszym nietoperzem w tych kryjówkach. Natomiast borowiec wielki lubi się osiedlać w skrzynkach wiszących wysoko, najlepiej ponad 6 m nad ziemią. Jego obecność łatwo stwierdzimy nawet bez otwierania skrzynki, ponieważ jest bardzo hałaśliwy również w ciągu dnia, odzywając się charakterystycznym, metalicznym głosem, słyszanym z odległości kilkudziesięciu metrów.

W celu ochrony leśnych nietoperzy gorąco polecam stosowanie skrzynek, zarówno wzorów "ptasich" o najmniejszych otworach, jak i "nietoperzowych". Trzeba je wieszać w rozproszonych grupach (przynajmniej po kilkanaście), a najlepsze efekty uzyskujemy w prześwietlonych, młodych drzewostanach, ubogich w naturalne schronienia. Łatwo i stosunkowo szybko zostaną odnalezione i zasiedlone skrzynki, które umieścimy wzdłuż dróg. Jako zwierzęta ciepłolubne, nietoperze chętnie wybierają skrzynki powieszone od strony południowej lub południowo - wschodniej. Z myślą o borowcach część skrzynek warto powiesić wysoko, natomiast dla większości pozostałych wystarczy wysokość 2-3 m. Dzięki skrzynkom mamy szansę wzbogacić biocenozę leśną w nocnych drapieżców, skutecznie regulujących liczebność niektórych owadów i przez to zapobiec ich masowym pojawom, powodującym duże zniszczenia w drzewostanach.

Grzegorz Lesiński