w zgodzie z naturą

O serwisie

Witamy serdecznie i dziękujemy za odiwedzenie naszej witryny. Spróbujemy rozwijać ten serwis prezentując nowinki i nowości ze świata bio-, eko- i wprost z naturyRezerwat Łężczok

Rezerwaty uznano za jedną ze szczególnych form ochrony przyrody. Obejmują one najcenniejsze pod względem przyrodniczym tereny będące równocześnie naturalnymi poligonami dla badań naukowych.

Spełniają więc ważne funkcje społeczne i dlatego też powinny być otoczone szczególną opieką władz. Niestety, brak poszanowania obowiązujących przepisów w tym zakresie na terenie województwa śląskiego zaczyna przybierać rozmiary plagi społecznej i objawia się w formach budzących społeczną dezaprobatę.
Będąc jesienią na rekonesansie w rezerwacie Łężczak k/Raciborza stanąłem oniemiały i przerażony zmianami, jakie tu zaszły. Od jesieni 1998 roku trwa tu tzw. remont stawów Babiczak I i Babiczak II. Wątpliwości wzbudza jednak zakres i metody prowadzonych prac przy użyciu sprzętu ciężkiego. Poza totalnym kaleczeniem "stojących na drodze" drzew, na zabytkowej alei prowadzącej wzdłuż obu wymienionych stawów, dokonano wycinki wszystkich kilkudziesięcioletnich drzew, z wyjątkiem mocno przerzedzonego starodrzewu dębowego. Wycięto im.in.:

dęby - 97 sztuk, buki - 2 sztuki o obwodach pierśnicy 75 cm i 85 cm, graby - 325 sztuk, jesiony - 31 sztuk, klony polne - 23 sztuki, w tym o obwodzie pierśnicy 170 cm, lipy - 140 sztuk, w tym o obwodzie pierśnicy do 120 cm, wiąz - 1 sztuka o obwodzie pierśnicy 120 cm, a ponadto również inne drzewa o dużym znaczeniu biocenotycznym: grusze, wierzby, głogi, topole oraz krzewy: kaliny koralowej, kruszyny (oba gatunki pod częściową ochroną) i bzu czarnego. W ich miejsce posadzono kilkadziesiąt malutkich dąbków i jesionów w plastikowych osłonkach. 

Wiedza ekologiczna, nawet amatora, pozwala przewidzieć konsekwencje takiego działania. Teraz od strony ogołoconej z kilkudziesięcioletniego podrostu alei, do przyległego lasu łęgowego wdziera się nadmiar światła oraz cały zestaw chwastów, które są śmiertelnym zagrożeniem dla roślinności zielnej runa lasu, szczególnie cebulicy dwulistnej, kruszczyków: sinego i połabskiego. Warto przypomnieć, że kruszczyk siny ma tylko kilka stanowisk występowania na Górnym Śląsku, a kruszczyk połabski znany jest tylko ze czterech udokumentowanych stanowisk występowania w całej Polsce, w tym jednego w rezerwacie leśno-stawowym Łężczak. Ten ostatni storczyk rośnie w odległości zaledwie 10-15 m od wyciętego podrostu alejowego i walczy teraz o przetrwanie, m.in. z łopianem.

Podczas prowadzonej wycinki drzew zniszczono także jedyne w Polsce stanowisko występowania czyrenia kosmatego - grzyba ciepłolubnego. Owocniki tego grzyba obserwowano na pniu ok. 300-letniego, martwego dębu, który usunięto, ponieważ "szpecił" otoczenie. Co na to Wojewódzki Konserwator Przyrody w Katowicach?

Pikanterii powyższej sprawie nadaje fakt, że obszerna i niezwykłe precyzyjna dokumentacja walorów przyrodniczych rezerwatu Łężczak i wszystkich drzew (również tych wyciętych) rosnących w jego zabytkowych alejach, została wykonana na wcześniejsze zlecenie Wydziału Ekologii Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 

Przytoczone fakty dewastacji bezcennych wartości przyrodniczych naszego regionu i ziemi raciborskiej, zachłanność użytkowników środowiska naturalnego oraz tzw. "cicha zgoda" urzędników tolerujących niszczenie przyrody - skłoniły mnie do napisania do "Przyrody Polskiej" i skierowania skargi w tej sprawie do Głównego Konserwatora Przyrody. To skutek braku jakiegokolwiek nadzoru ze strony Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach lub choćby sporadycznych konroli administracji parku krajobrazowego doprowadziły w rezerwacie Łężczak do opisywanego skandalu ekologicznego.

Jestem głęboko przekonany, że gdy w grę wchodzą decyzje dotyczące zmiany naturalnego środowiska w rezerwatach przyrody, muszą one być poddane do zaopiniowania pracownikom nauki, autorom wcześniejszych opracowań i odpowiednio skorygowane. Dlaczego tego nie uczyniono w przypadku rezerwatu Łężczak, wiedzą jedynie sprawcy owych wykroczeń!

Roman Pieła